İÇ KONTROL

Misyonumuz

Fakültemizin misyonunu belirlerken; dinin birey ve toplum için vazgeçilmez bir gerçeklik ve milli kültürümüzün önemli bir unsuru olduğu, batıl inanç ve hurafelere karşı toplumu doğru bilgilerle aydınlatmak gerektiği, evrensel insani değerlerle dini değerlerin örtüştüğü, örgün ve yaygın eğitim yoluyla halkı din konusunda aydınlatmanın alanında uzman ilahiyatçıların sorumluluğunda bulunduğu, söz konusu sorumluluğun ancak pedagojik formasyon ve genel kültür bilgisine sahip, kişilikli ve alanında uzman İlahiyatçılar tarafından yerine getirilebileceği gerçeği göz önünde bulundurulmuştur.

 

Bu doğrultuda, Fakültemizin misyonu şu şekilde ifade edilebilir:

1.         Gelecek 5 yıl içinde, Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle İlahiyat alanının ilerlemesine, toplum ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir fakülte olmak.

2.         Düşünen, sorgulayan, inancıyla bilimsel gerçekleri bütünleştirebilen, dinin birleştirici ve barışçı gücünü topluma yansıtabilen bireyler yetiştirmek.

3.         Gelişmekte olan üniversitelerin İlahiyat Fakültelerine hem model olmak, hem de o kurumlar için akademisyen yetiştirmek.

4.         Yakaladığı problemler ve onlara getirdiği çözümlerle içinde yaşanan dünyanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan,  üstün nitelikli din adamları ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri yetiştirmek.

5.         Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmaları halinde, mesleklerinin gerektirdiği özel alan ve mesleki formasyon bilgisine sahip ilahiyatçılar yetiştirmek.

 

                                                                                                          Vizyonumuz

Dini asıl kaynaklarından doğru öğrenip yorumlayabilmek, dini ve kültürel mirası özümseyip karşılaşılan bazı problemlere çözümler üretebilmek, toplum bireyleri arasında yapıcı eleştirilere, farklı görüş ve düşüncelere saygı anlayışını geliştirmek, dinin verilerini akıl ve bilim ekseninde değerlendirebilmektir.

 

Yukarı