Telefon : 0 346 219 1215
Belgegeçer : 0 346 219 1218
BEDRETTİN GÜNDOĞDU
Fakülte Sekreteri

bedrettingundogdu@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1705

BURCU DEMİR
Şef

bdemir@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1708

KADİR AYDIN
Teknisyen

kaaydin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1744

AHMET İPEK
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

aipek@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1844

HATİCE KÜBRA ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni

hkarslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

KEZİBAN ALTAY
Bilgisayar İşletmeni

kalegoz@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1700 - 1701

MEHMET AKİF ÖZAYDIN
Bilgisayar İşletmeni

mozaydin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3113

MUHAMMED MUSAB ÖZTÜRK
Bilgisayar İşletmeni

mmozturk@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 1707

SONAY EYCE
Bilgisayar İşletmeni

sonayeyce@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ZİKRULLAH AKGÜL
Bilgisayar İşletmeni

zakgul@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3113

MURAT ÖZTÜRK
Hizmetli

muozturk@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

GÖNÜL ŞAHİNBAY
İdari Büro Görevlisi

gsahinbay@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4497-98-99

ÜLKÜ DURSUN
Temizlik Personeli

ulkudursun@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MERVE DOĞAN
Temizlik Personeli

mervedogan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: