Eski Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları


           A) Akıl- nakil çerçevesinde bütüncül ve sistematik düşünme becerisini kazanma.

1) Akıl- nakil arasındaki ilişkiyi açıklar.

2) Akıl ve nakil bağlamında kendine özgü düşünme biçimi benimser.

3) Akıl- nakil ilişkisini günlük hayatında benimser.

4) İlahiyat alanındaki kaynakları akıl- nakil ilişkisine uygun olarak kullanır.

B) İtikat, ibadet ve ahlaka dair usul ve esaslar bilgisine sahip olma.

1) İtikat, ibadet ve ahlak kavramlarının tanımlar.

2) İtikat, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklar.

3) İslam itikat, ibadet ve ahlak esaslarını hayatına uygular.

4) İslam dinindeki itikat, ibadet ve ahlak kurallarını analiz eder.

5) Çevresindekilerin İslam ahlak esaslarına uygun davranmasını takdir eder.

C) İslam, kültür, sanat ve medeniyetini anlama.

1) Dini ilimler alanında kullanılan temel kavramları ifade eder.

2) Dini ve sosyal ilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.

3) İslam, kültür, sanat ve medeniyetinin özelliklerini sıralar.

Ç) İlahiyata dair başlıca itikadi, siyasi ve ameli ekol ve kuramların bilgisine sahip olma.

1) İlahiyat konusundaki başlıca meseleleri açıklar.

2) İtikadi, siyasi ve ameli fırkalar arasındaki ilişkiyi kavrar.

3) Toplumdaki etnik-dini farklılıklara dikkat eder.

4) Farklı kültürlerin değerlerine karşı duyarlı olur.

D) İslam’ın temel kaynakları ışığında, toplumun ihtiyaç duyduğu dini eğitim ve din hizmetlerini almaya sahip olma.

1) Dini eğitim ve din hizmetleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

2) Dini değerleri toplum aktarmaya özen gösterir.

3) Din, birey, toplum ilişkileri arasındaki problemlere özgün çözümler üretir.

4) Almış olduğu ilahiyat eğitimini, ilmi  ilke ve yöntemleri uygun kullanmayı kişilik haline getirir.

E) Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce çerçevesinde akıl, bilim, istişare ve ehliyet bilgisine sahip olma.

1) Akıl, bilim, istişare ve ehliyet gibi temel değerleri tanımlar.

2) İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri bilimsel bir yaklaşımla değerlendirir.

3) İlahiyat alanında edindiği bilgileri günlük hayatında uygular.

4) Bütüncül ve sistematik bir bakış açısını temel kaynakları ışığında yeni problemlere aktarır.

F) Kur’an ve Arapça’yı öğretme becerisine sahip olma. 

1) Alanı ile ilgili Arapça kaynakları anlar.

2) Alanındaki temel kaynakları kullanır.

3) Alanında edineceği bilgileri klasik dini kaynaklardan analiz eder.

4) Kur’an okumayı ve Arapçayı kullanmayı beceri haline getirir.

G) Zamana göre toplumsal problemleri din ekseninde değerlendirme.

1) Toplumsal problemleri dinin ışığında analiz eder.

2) Çağın problemlerine yönelik dini açıdan özgün değerlendirmeler yapar.

3) Ortaya çıkan toplumsal meselelere yönelik çözüm önerisinde bulunur.

H) Dini ilke ve esasları kavrayan öğrenciler yetiştirme bilgi ve becerisine sahip olma.

1) İlahiyat alanında kullanabileceği özel öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.

2) İlahiyat alan ile ilgili öğrenci başarısını değerlendirmede kullanabilecek ölçüm araçlarını hazırlar.

 

Not:Yukarıda verilen maddelerde, harfler program çıktılarına karşılık gelirken rakamlar öğretim amaçlarına karşılık gelmektedir.

 

 

Yukarı