Fakülte Dergisi (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi)


 Dergimize Makale Göndermek için Tıklayınız...

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) no. 3897088

EBSCO PID: 22392

 

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az üç hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte 750 kelimelik özet/summary içermesi de talep edilir.

Yayımlanan her bir makale, Doçentlik başvurusunda ÜAK'ın belirttiği "Uluslararası" kategorisinde 1. madde kapsamında puan katkısı sağlamaktadır. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi  Uluslararası ATLA Religion Database indeks tarafından 20/05/2016 itibariyle 19 cilt 1. sayısından itibaren taranmaya başlanmıştır. ATLA İndeks, EBSCO kapsamında yer alan uluslararası bir indekstir.

Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

 

DİZİNLENME BİLGİLERİ

"Göz nuru çalışmalarınızı, dünyaya ulaştırıyoruz"

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016)

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016)

14. DRJI: DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. ROAD: DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES (Kabul Tarihi: 24/08/2016)

16. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

17. MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

 

19. CEEOL: CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (06/10/2016 - -)

 

Yukarı