Fakültemiz, Geleneksel İslamî İlimlerin yüzyıllarca öğretiminin yapıldığı bir şehirde, 1994 yılında kurulmuştur. Sahip olduğu bu ilmî mirası göz ardı etmeden kurulduğu yıldan beri ülkesine ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve akademisyen yetiştirmiş; ilim dünyasına öncülük etmiş; ayrıca bulunduğu şehre irşat faaliyetleriyle katkıda bulunmuştur. Tüm bu nitelikleri sahip olduğu vizyon ve misyon ile gerçekleştiren bir fakülte olmuştur.

       MİSYON

     Bilimsel çalışmaları, dergi, kitap vb. akademik yayınları, örgün ve uzaktan eğitim programları, ders içi/dışı bilimsel/kültürel etkinlikleriyle ülkesinde ve uluslararası alanda etkinlik ve saygınlık kazanmış, eğitim-öğretim, araştırma ve inceleme kalitesi yüksek, grup çalışmasını işbirliğini teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışına sahip; ülkedeki din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, gelişime açık, her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren yenilikçi bir fakülte olmaktır.

 

     VİZYON

    Fakültemiz verdiği üst düzeyde bilgi, anlayış ve değerlendirme yetkinliği kazanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı ve üretken kişiliğe sahip, manevi, ahlaki ve bilimsel değerleri özümsemiş özgüveni yüksek bireyler yetiştirerek ülkemizin dini sorunların çözümüne, barışa, uzlaşmaya ve dayanışmaya bir din anlayışına sahip bireyler yetiştirmektir.