Misyon - Vizyon


  FAKÜLTEMİZ

Fakültemiz, geçmişten geleceğe tüm İslamî İlimlerin asırlarca tedris edildiği kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehirde; Sivas’ta, 1994 yılında kurulmuştur. Camiamız, sahip olduğu bu ilmî mirası, asrın idrakine anlatmayı hedef edinerek kurulduğu günden bugüne ülkesine, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve akademisyen yetiştirmiştir. İlim dünyasına rehberlik etmeye; şehir, ilçe, kasaba, köy demeden Sivas halkı ve ülkesiyle bütünleşerek dini ilimler sahasında akademik ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle insanımıza rehberlik etmeye devam etmektedir. Fakültemiz böylece sahip olduğu misyon ve vizyonunu ortaya koyabilme anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

     

  MİSYONUMUZ

Misyonumuz, topluma ve insanlara yararlı olma idealini benimseyen; ilahiyat alanında araştırmalar yaparak dini ve bu alandaki kültürel mirası temel kaynaklarından öğrenen; toplumun dini doğru şekilde öğrenebilmesi için ülkemizdeki din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan;  toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen nitelikli ilahiyatçılar yetiştirmektir.

 

      VİZYONUMUZ

Ülkemizin din hizmetleri ve eğitimi veren kurumlarında istihdam edilebilecek, sahih dini bilgi ile donanmış kaliteli öğrenciler/ilahiyatçılar yetiştirmek.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • İnsan odaklı bir anlayış ve tüm varlığa saygı.
  • Bilimsel etik, akademik kriterlere bağlılık.
  • Akademik arena, analizci yaklaşım.
  • Liyakat, sadakat ve ehliyet.
  • Milli manevi, ahlaki ve tarihi değerlere riayet.
  • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı.
  • Emniyet, güven, ihlas, samimiyet, fazilet ve erdem.
  • Sorumluluk, işbirliği, birliktelik, dayanışma.
  • Tebessüm ve hoşgörü…

Yukarı