FAKÜLTEMİZ

Fakültemiz, geçmişten geleceğe tüm İslamî İlimlerin asırlarca tedris edildiği kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehirde; Sivas’ta, 1994 yılında kurulmuştur. Camiamız, sahip olduğu bu ilmî mirası, asrın idrakine anlatmayı hedef edinerek kurulduğu günden bugüne ülkesine, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve akademisyen yetiştirmiştir. İlim dünyasına rehberlik etmeye; şehir, ilçe, kasaba, köy demeden Sivas halkı ve ülkesiyle bütünleşerek dini ilimler sahasında akademik ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle insanımıza rehberlik etmeye devam etmektedir. Fakültemiz böylece sahip olduğu misyon ve vizyonunu ortaya koyabilme anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

     

  MİSYONUMUZ

            Misyonumuz, örgün ve uzaktan eğitim programları, bilimsel çalışmaları, dergi, kitap vb. akademik yayınları,  ders içi/dışı bilimsel/kültürel etkinlikleriyle ülkesinde ve uluslararası alanda etkinlik ve saygınlık kazanmış, eğitim-öğretim, araştırma ve inceleme kalitesi yüksek, grup çalışmasını işbirliğini teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışına sahip; ülkemizdeki din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen ilahiyatçıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren yenilikçi bir fakülte olmaktır.

 

      VİZYONUMUZ

            Vizyonumuz, üst düzeyde dinî, tarihî ve felsefî bilgiye sahip, anlayış ve değerlendirme yetkinliği kazanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı ve üretken, milli manevi, ahlakî ve bilimsel değerleri özümsemiş özgüveni yüksek bireyler yetiştirerek ülkemizin dinî sorunlarının çözümüne, barışa, uzlaşmaya ve dayanışmaya sahip bireyler yetiştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • İnsan odaklı bir anlayış ve tüm varlığa saygı.
  • Bilimsel etik, akademik kriterlere bağlılık.
  • Akademik arena, analizci yaklaşım.
  • Liyakat, sadakat ve ehliyet.
  • Milli manevi, ahlaki ve tarihi değerlere riayet.
  • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı.
  • Emniyet, güven, ihlas, samimiyet, fazilet ve erdem.
  • Sorumluluk, işbirliği, birliktelik, dayanışma.
  • Tebessüm ve hoşgörü…