Akredite Komisyonları


Eğitim-Öğretim Komisyonu: Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Başkan)
Araştırma-Geliştirme Komisyonu: Prof. Dr. Hasan ÖZALP (Başkan)
Toplumsal Katkı Komisyonu: Doç. Dr. Ebubekir Sıddık YÜCEL (Başkan)
Yönetim ve İdari İşler Komisyonu: Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU (Başkan)
Din Hizmetleri Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi Durmuş ARSLAN (Başkan)
Engelliler Komisyonu: Doç. Dr. Halis DEMİR (Başkan)

Yukarı