Genel Tanıtım


 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

28.03.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun'un 11.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla değişik 26. Maddesi gereğince açılan Fakültemiz, 31 Ekim 1994 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizde İlahiyat Bölümü ve İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) olmak üzere iki program bulunmaktadır. Fakülte bazlı eğitim uygulanan İlahiyat Fakültesinde toplam üç akademik bölüm bulunmaktadır 

  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

Fakültemizin toplam akademik kadrosu 74 olup, 19 Profesör, 12 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi, 17 Araştırma Görevlisi ve 1 uzmandan oluşmaktadır. İdari personel sayımız ise 15'tir. 1998-1999 eğitim-öğretim yılı başından itibaren yeni binasında hizmet vermekte olan Fakültemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1539 lisans ve 2246 İLİTAM öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemiz 2018 yılına kadar toplam 3250 mezun vermiştir.

500 kişilik yeni ek bina konferans salonu ile 200 kişilik mevcut konferans salonuna sahip olan fakültemizde yaklaşık 40.514 ciltlik bir İHTİSAS KÜTÜPHANESİ oluşturulmuş, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yine İlahiyat öğrencilerinin uygulama yapması için bir adet Uygulama Camii, İlahiyat Fakültesi ek binada hizmet vermektedir. Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarını değerlendirmek ve bu çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla Cumhuriyet İlahiyat Dergisinin I. sayısı 1996 yılında çıkarılmıştır. Fakülte dergisi, 2. sayısından itibaren uluslararası HAKEMLİ DERGİ olarak yayım hayatını sürdürmektedir. İlahiyat Fakültesi mezunları, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev alabildikleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Müftü, Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip gibi çeşitli görevlere de atanabilmektedirler. Ayrıca, akademik çalışma yapmak isteyenler İlahiyat Fakültelerinde akademik kadrolara atanabilmektedirler.

 

 

Yukarı