Kalite Politikası


Fakülte olarak kalite politikamız, Sivas Cumhuriyet Ünivesitesi’nin belirlediği kalite politikası çerçevesinde evrensel standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumu yönlendirme faaliyetleri ile uluslararası tanınırlığı olan bir eğitim ve bilim kurumu olmayı olma hedefinde ilerlemektir.
Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetleri ile evrensel niteliklere sahip mezunlar yetiştirerek, araştırma geliştirme faaliyetleri ile bilimsel bilginin arttırılarak uygulamaya aktarılmasına katkıda bulunarak, toplumu bilimin ışığında yönlendirerek sosyal bilimler ve özelde din alanında evrensel düzeylere ulaşmasını sağlayarak, mevzuata uygunluk ve sürekli iyileştirme ilkeleri çerçevesinde hareket ederek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına hizmet etmeyi görev olarak benimsemiştir.
İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.
İlâhiyat Fakültesi olarak Kalite Politikamız;
-Fakültemizi eğitim ve araştırmada bölgesinde öncü ve lider konuma,
-Birimimizi, misyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için emek sarf eden,
-Katılımcı çağdaş yönetim anlayışı ile personel ve paydaşlarımızın dinamik ihtiyaçlarını karşılayan,
-Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek hizmet ve faaliyetlerini sürekli iyileştiren,
-İç ve dış paydaşlarının yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarını cesaretlendirerek zamanı, teknolojiyi ve bilgiyi etkin ve verimli kullanan, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Yukarı