Misyonumuz

Fakültemizin misyonunu belirlerken; dinin birey ve toplum için vazgeçilmez bir gerçeklik ve milli kültürümüzün önemli bir unsuru olduğu, batıl inanç ve hurafelere karşı toplumu doğru bilgilerle aydınlatmak gerektiği, evrensel insani değerlerle dini değerlerin örtüştüğü, örgün ve yaygın eğitim yoluyla halkı din konusunda aydınlatmanın alanında uzman ilahiyatçıların sorumluluğunda bulunduğu, söz konusu sorumluluğun ancak pedagojik formasyon ve genel kültür bilgisine sahip, kişilikli ve alanında uzman İlahiyatçılar tarafından yerine getirilebileceği gerçeği göz önünde bulundurulmuştur.

 

Bu doğrultuda, Fakültemizin misyonu şu şekilde ifade edilebilir:

1.         Gelecek 5 yıl içinde, Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle İlahiyat alanının ilerlemesine, toplum ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir fakülte olmak.

2.         Düşünen, sorgulayan, inancıyla bilimsel gerçekleri bütünleştirebilen, dinin birleştirici ve barışçı gücünü topluma yansıtabilen bireyler yetiştirmek.

3.         Gelişmekte olan üniversitelerin İlahiyat Fakültelerine hem model olmak, hem de o kurumlar için akademisyen yetiştirmek.

4.         Yakaladığı problemler ve onlara getirdiği çözümlerle içinde yaşanan dünyanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan,  üstün nitelikli din adamları ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri yetiştirmek.

5.         Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmaları halinde, mesleklerinin gerektirdiği özel alan ve mesleki formasyon bilgisine sahip ilahiyatçılar yetiştirmek.

                                                                                                          Vizyonumuz

Dini asıl kaynaklarından doğru öğrenip yorumlayabilmek, dini ve kültürel mirası özümseyip karşılaşılan bazı problemlere çözümler üretebilmek, toplum bireyleri arasında yapıcı eleştirilere, farklı görüş ve düşüncelere saygı anlayışını geliştirmek, dinin verilerini akıl ve bilim ekseninde değerlendirebilmektir.

İç Kontrol Görev Tanımları

  1 Prof.Dr. Yusuf DOĞAN Dekan
  2 Dr. ögr Üyesi Ahmet ÇELİK Dekan Yardımcısı
  3 Doç.Dr. Ali YILMAZ Dekan Yardımcısı
  4 Bedrettin GÜNDOĞDU Fakülte Sekreteri
  5 Prof.Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
  6 Doç.Dr. Yusuf YILDIRIM Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
  7 Prof.Dr.Cemal AĞIRMAN Hadis Anabilim Dalı Başkanı
  8 Prof.Dr.Hasan KESKİN Tefsir Anabilim Dalı Başkanı
  9 Prof.Dr.Hakkı AYDIN İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
  10 Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
  11 Prof.Dr.Kadir ÖZKÖSE Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı
  12 Prof.Dr.Mehmet BAKTIR Kelam Anabilim Dalı Başkanı
  13 Prof.Dr.Metin BOZKUŞ İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  14 Prof.Dr. Yusuf DOĞAN Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı
  15 Prof.Dr. Ömer ASLAN Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana. Dalı Başkanı
  16 Prof.Dr.Ünal KILIÇ İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
  17 Doç. Dr. Şaban ERDİÇ Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  18 Doç.Dr.Dursun Ali AYKIT Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  19 Doç.Dr.Kamil KÖMÜRCÜ Mantık Anabilim Dalı Başkanı
  20 Prof.Dr. Sami ŞAHİN Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
  21 Dr. Öğr. Üyesi Asiye AYKIT İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
  22 Doç. Dr. Hasan ÖZALP Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
  23 Prof.Dr. Sami ŞAHİN Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
  24 Dr.Öğr. Üyesi F.Ramazan SÜER Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı
  25 Doç. Dr. Rıza BAKIŞ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  26 Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
  27 Öğr.Gör. Cefer YILDIZ Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  28 Kadir AYDIN Teknisyen
  29 Mehmet Akif ÖZAYDIN Kütüphane Sorumlusu
  30 Keziban ALTAY Dekan Sekreteri
  31 Burcu DEMİR Fak.Kurulu ve Fak. Yön.Kurulu Evrak Kayıt Görevlisi
  32 Ahmet İPEK İLİTAM Öğrenci İşleri
  33 M.MusabÖZTÜRK Öğrenci İşleri Memuru
  34 Muhammed Musab ÖZTÜRK Taşınır Kayıt Yetkilisi
  35 Serkan AYDIN Mali İşler Görevlisi
  36 Bedrettin GÜNDOĞDU Taşınır Kontrol Yetkilisi
  37 Murat ÖZTÜRK Yardımcı Hizmetli
  38 Gazi ÖZDEMİR Yardımcı Hizmetli
  39 Faruk IRMAK Yardımcı Hizmetli
  40 Mithat ELDEMİR Şef
  41 Zikrullah AKGÜL Kütüphane Sorumlusu
  42 Yusuf SANCAK Bölüm Sekreteri
  43 Bülent DEMİRCAN Öğrenci İşleri Görevlisi
  44 Öğr.Gör.Kasım DEMİR Kütüphane Sorumlusu
  45 Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu
  46 Öğretim Görevlisi Görev Tanım Formu
İç Kontrol İş Akış Şemaları