Telefon : 0 346 219 1215
Belgegeçer : 0 346 219 1218
 İLİTAM TOPLANTISI YAPILDI

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ömer ASLAN Başkanlığında, CÜZEM Müdüre Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL ,Genel sekreter Yardımız Alper DURAN, Dekan Yardımcılarımız Prof.Dr. Ali YILMAZ, Dekan Yardımcılarımız  Dr. Öğretim Üyesi Abdullah PAKOĞLU ve Fakülte Sekreterimiz Bedrettin GÜNDOĞDU katıldığı toplantı yapıldı.

Toplantıda, fakültemizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi  İLİTAM  uzaktan eğitim Programı gözden geçirildi. Uzaktan eğitimin sorunsuz ve verimli uygulanabilmesi için alınabilecek tedbirler yapılması gerekenler görüşüldü.