Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayapınar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Tarafından Düzenlenen Sempozyuma Katıldı

Haber Tarihi :   02.03.2024

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayapınar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından 26-27 Şubat tarihinde düzenlenen Uluslararası İmruu'l Kays Sempozyumu'na yüz yüze olarak "İmruu'l Kays Şiirlerine Derlembilimsel Bir Bakış" başlıklı çalışmasını sunarak katkı sağlamıştır. Hocamıza akademik hayatında başarılar dileriz.

Yukarı