• Teşkilat Şeması

 • Misyonumuz

  Fakültemizin misyonunu belirlerken; dinin birey ve toplum için vazgeçilmez bir gerçeklik ve milli kültürümüzün önemli bir unsuru olduğu, batıl inanç ve hurafelere karşı toplumu doğru bilgilerle aydınlatmak gerektiği, evrensel insani değerlerle dini değerlerin örtüştüğü, örgün ve yaygın eğitim yoluyla halkı din konusunda aydınlatmanın alanında uzman ilahiyatçıların sorumluluğunda bulunduğu, söz konusu sorumluluğun ancak pedagojik formasyon ve genel kültür bilgisine sahip, kişilikli ve alanında uzman İlahiyatçılar tarafından yerine getirilebileceği gerçeği göz önünde bulundurulmuştur.

   

  Bu doğrultuda, Fakültemizin misyonu şu şekilde ifade edilebilir:

  1.         Gelecek 5 yıl içinde, Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle İlahiyat alanının ilerlemesine, toplum ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir fakülte olmak.

  2.         Düşünen, sorgulayan, inancıyla bilimsel gerçekleri bütünleştirebilen, dinin birleştirici ve barışçı gücünü topluma yansıtabilen bireyler yetiştirmek.

  3.         Gelişmekte olan üniversitelerin İlahiyat Fakültelerine hem model olmak, hem de o kurumlar için akademisyen yetiştirmek.

  4.         Yakaladığı problemler ve onlara getirdiği çözümlerle içinde yaşanan dünyanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan,  üstün nitelikli din adamları ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri yetiştirmek.

  5.         Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmaları halinde, mesleklerinin gerektirdiği özel alan ve mesleki formasyon bilgisine sahip ilahiyatçılar yetiştirmek.

                                                                                                            Vizyonumuz

  Dini asıl kaynaklarından doğru öğrenip yorumlayabilmek, dini ve kültürel mirası özümseyip karşılaşılan bazı problemlere çözümler üretebilmek, toplum bireyleri arasında yapıcı eleştirilere, farklı görüş ve düşüncelere saygı anlayışını geliştirmek, dinin verilerini akıl ve bilim ekseninde değerlendirebilmektir.

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Prof.Dr. Yusuf DOĞAN (Dekan)
    2 Doç.Dr. Hasan ÖZALP (Dekan Yardımcısı)
    3 Doç.Dr. Ali YILMAZ (Dekan Yardımcısı)
    4 Bedrettin GÜNDOĞDU (Fakülte Sekreteri)
    5 Prof.Dr.Ali AKSU (İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    6 Prof.Dr.Alim YILDIZ (Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)
    7 Prof.Dr.Cemal AĞIRMAN (Hadis Anabilim Dalı Başkanı)
    8 Prof.Dr.Hasan KESKİN (Tefsir Anabilim Dalı Başkanı)
    9 Prof.Dr.Hakkı AYDIN (İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı)
    10 Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ (Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)
    11 Prof.Dr.Kadir ÖZKÖSE (Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı)
    12 Prof.Dr.Mehmet BAKTIR (Kelam Anabilim Dalı Başkanı)
    13 Prof.Dr.Metin BOZKUŞ (İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    14 Prof.Dr.Mehmet Ali ŞİMŞEK.(Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Başkanı)
    15 Prof.Dr.Talip ÖZDEŞ (Tefsir Bölüm Başkanı)
    16 Prof.Dr.Ünal KILIÇ (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı)
    17 Yrd. Doç.Dr. Şaban ERDİÇ (Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
    18 Doç.Dr.Dursun Ali AYKIT (Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    19 Doç.Dr.Kamil KÖMÜRCÜ (Mantık Anabilim Dalı Başkanı)
    20 Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı)
    21 Yrd. Doç.Dr. ASiye AYKIT (İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
    22 Doç.Dr. Hasan ÖZALP (Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı)
    23 Doç.Dr. Sami ŞAHİN (DKAB Bölüm Başkanı)
    24 Yrd.Doç.Dr.Mehmet TIRAŞCI (Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı)
    25 Yrd.Doç.Dr.Rıza BAKIŞ (Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    26 Yrd.Doç.Dr.Sema YILMAZ (Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
    27 Öğr.Gör.Cefer YILDIZ (Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
    28 Kadir AYDIN (Teknisyen)
    29 Faruk ÖZ (Yazı İşleri Memuru)
    30 Keziban ALTAY (Dekan Sekreteri)
    31 Burcu DEMİR (Evrak Kayıt)
    32 Ahmet İPEK(İLİTAM Öğrenci İşleri)
    33 M.MusabÖZTÜRK (Öğrenci İşleri Memuru)
    34 M.Musab ÖZTÜRK (Taşınır Kayıt ve Kontrol Memuru)
    35 Serkan AYDIN (Öğrenci İşleri Memuru)
    36 Murat HAZIRCI (Muhasebe Memuru)
    37 Murat ÖZTÜRK (Yardımcı Hizmetli)
    38 Gazi ÖZDEMİR (Yardımcı Hizmetli)
    39 Mustafa ALTUNEL (Yardımcı Hizmetli)
  İç Kontrol İş Akış Şemaları