Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Fakültemiz İkinci Öğretim Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 23.02.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 28.02.2015

                     

                                                                                                        T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU

           Toplantı Sayısı

           Toplantı Tarihi

               Karar Sayısı

                     8

               23.02.2015

                         1

Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Sabri ERTURHAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

Karar No 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2015 tarihli ve 9498 sayılı yazısı incelendi.

            18.02.2015 tarihinde yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Üniversitelerin ikinci öğretim ders başlama saatlerine ilişkin olarak, gelen talepler de dikkate alınarak, birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerinin başlayabileceğine, gerektiğinde hafta sonlarına ders konulmak suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin Üniversiteler tarafından düzenlenebileceğine ilişkin karar verilmiştir.

            Bu karar doğrultusunda Fakültemiz İkinci Öğretim Programında işlenecek derslerin hafta içi saat 15.00 itibari ile başlatılmasına, kararın 23.02.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, kararın Rektörlük Makamına arzına;

             

              Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof. Dr. Sabri ERTURHAN

                                                                                                             BAŞKAN

 

 

                                                                                                       

 Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ                                             Prof. Dr. Metin BOZKUŞ

               ÜYE                                                                                 ÜYE

 

 

               Prof. Dr. Ünal KILIÇ                                                      Doç. Dr. Sami ŞAHİN

               ÜYE                                                                                        ÜYE                    

 

 

              Doç. Dr. D. Ali AYKIT                                                           Yrd. Doç. Dr. Rıza BAKIŞ                            

                       ÜYE                                                                                                      ÜYE