Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLİTAM Yaz Okulu

Duyuru Başlangıç Tarihi : 21.05.2013 - Duyuru Bitiş Tarihi : 27.05.2013

YAZ OKULU İLE İLGİLİ DUYRU

              Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 14.05.2013 tarihli ve 25 sayılı yazısı gereği, Uzaktan Eğitim Merkezinin fiziki yapısının yenilenmesinden ve binada tadilat yapılacağından dolayı 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde, Uzaktan Eğitim Sistemi ile yürüttüğümüz programımızda Yaz Okulu açılamayacaktır.

Öğrencilerimize duyurulu...