Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Fakültemiz Dışından Fakültemiz Yaz Okuluna Başvuru Yapılması

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.06.2012 - Duyuru Bitiş Tarihi : 15.06.2012

D U Y U R U

Fakültemiz dışındaki birimlerden (kendi üniversitemizin farklı birimleri veya diğer üniversiteler) fakültemiz yaz okuluna başvurmak isteyenlerin, üniversitemiz yaz öğretimi yönetmeliğinin 9. maddesi gereği;  "almak istediği dersin, kendi fakültesinde açılmadığına dair kendi biriminden alacağı resmi yazı"yı ibraz etmeleri gerekmektedir.