Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLİTAM Öğrencilerimize Duyuru

Duyuru Başlangıç Tarihi : 14.02.2012 - Duyuru Bitiş Tarihi : 10.06.2012

D U Y U R U

Üniversitemiz senatosunda kabul edilen karar gereğince; ilitam öğrencilerimize uygulanan  vize % 40 final % 60 oranları, vize % 20 final % 80 olarak değişmiştir. 

İlgililerin dikkatine sunulur.