Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Öğretim Elemanlarına Duyuru

Duyuru Başlangıç Tarihi : 04.10.2011 - Duyuru Bitiş Tarihi : 28.06.2012

  Fakültemiz öğretim elemanlarının görev izinleri ve ders telafi değişikliklerine ilişkin, uyulacak esaslara ait Yönetim Kurulu Kararımız.

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARI

 

Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı
30 04.10.2011 1

  Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Metin BOZKUŞ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar No : 1- Fakültemiz öğretim elemanlarının görev izinleri ve ders telafi değişikliği taleblerinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına.

a- Öğretim elemanlarının görev izini talep ettikleri izin formuna davet eden kurumun ve kuruluşun ilgili resmi davet yazılarını eklemelerine,

b- İzin formlarını Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanına imzalattıktan sonra, Dekanlığa bırakmaları,

c- Görev nedeniyle derslerini yapamayan öğretim elemanlarının en az 1 (bir) hafta önce telafi derslerini hangi gün ve saatte yapacağını (mesai saatleri içinde) idareye bildirmeleri, telafi programının önceden öğrencilere duyurulması,

d- Yolluk ve yevmiye talep edilen görevlendirmelerde davet eden kurum tarafından yolluk ve yevmiye ödenip ödenmeyeceğinin belirtilmesine, yolluk ve yevmiye ödenmemesi durumunda ilgili öğretim elemanına sadece yolluk ödenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.