Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT FAKULTESİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU(10.09.2018)

Duyuru Başlangıç Tarihi : 10.09.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 25.09.2018

İlahiyat Fakültesi  2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarı Yılı Hazırlık Sınıfları  Muafiyet Sınavı

25 Eylül 2018 Salı Günü  Saat :10.00 da   yapılacaktır.

 

 

                                                                                                                                                        DEKANLIK