Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAZ ÖĞRETİMİ DUYURUSU

Duyuru Başlangıç Tarihi : 07.06.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 28.06.2018

Not :

-         Ön kayıttaki yazılı dersler açılmadığı takdirde yerine kesin kayıtta açılan derslerle değişiklik yapılabilir.

-         Kesin kayıtta 4 ders ve 16 krediye kadar seçilecektir.

-         Kesin kayıt için alt sınır 35 kişiden oluşur.

-         Öğrenci, farklı üniversiteden ise; dersin müfredat, kredi ve saatini ayrıca yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakültesine verir. Kurul tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili yazı ile fakültemize başvurabilir.

-         Üsten yaz okulu almak için dönemde alma şartları aynen geçerlidir.(ortalama 3.00 ve üzeri, alttan ders olmayacak..)

 

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU

           Toplantı Sayısı

           Toplantı Tarihi

               Karar Sayısı

11

               12.04.2018

                         8

Fakültemiz Yönetim Kurulu Başkan Dekan Prof. Dr. Yusuf DOĞAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

 

Karar No 8: 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Döneminde Fakültemizde okutulması planlanan derslerin aşağıdaki gibi olmasına, kararın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmesine, Rektörlük Makamına arzına;

 

1.      SINIF GÜZ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH1107

Kuran Ok. Ve Tec. I

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH1110

Mantık

2-0-2

Doç. Dr. Kamil KÖMÜRCÜ

İLH1117

Arap Dili ve Edeb. I

2-0-2

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYAPINAR

İLH1121

Tefsir Tarihi

2-0-2

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal DELİSER

 

1.      SINIF BAHAR

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH1108

Kuran Ok. Ve Tec. II

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH1118

Arap Dili ve Edeb. II

2-0-2

Öğr. Gör. Dr. Erkan BULUT

İLH1122

Tefsir Usulü

2-0-2

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal DELİSER

 

2.      SINIF GÜZ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH2101

Arap Dili ve Bel. I

2-0-2

Doç. Dr. Süleyman KOÇAK

İLH2109

İslam Hukukuna Giriş

2-0-2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN

Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH2111

Tefsir I

2-0-2

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal DELİSER

İLH2117

Kuran Ok. Ve Tec. III

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

 

 

 

 

 

 

2.      SINIF BAHAR

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH2102

Arap Dili ve Bel. II

2-0-2

Öğr. Gör. Hamit MEMUR

İLH2112

İslam Hukuk Usulü

2-0-2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN

Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH2116

Kelam Tarihi

2-0-2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLH2118

Kuran Ok. Ve Tec. IV

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH2122

Tefsir II

2-0-2

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Bilal DELİSER

 

3.      SINIF GÜZ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH3103

İslam Hukuku I

4-0-4

Prof. Dr. Hakkı AYDIN

Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH3105

Kuran Ok. Ve Tec. V

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH3109

Tasavvuf I

2-0-2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

 

3.      SINIF BAHAR

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH3104

İslam Hukuku II

2-0-2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN

Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH3106

İslam Mezhepleri Tarihi I

2-0-2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ

Doç. Dr. Ali AVCU

İLH3108

Kuran Ok. Ve Tec. VI

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH3112

Tasavvuf II

2-0-2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

 

4.      SINIF GÜZ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH4107

Sistematik Kelam I

4-0-4

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLH4111

İslam Mezhepleri Tarihi II

2-0-2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ

Doç. Dr. Ali AVCU

İLH4113

Kuran Ok. Ve Tec. VII

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

 

4.      SINIF BAHAR

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH4104

Sistematik Kelam II

2-0-2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLH4108

Kuran Ok. Ve Tec. VIII

2-0-2

Doç. Dr. Ömer ASLAN

Öğr. Gör. M. Yücel ŞARALDI

İLH4146

Alevilik-Bektaşilik

2-0-2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ

Doç. Dr. Ali AVCU

 

 

 Yaz Okulu Dilekçe