Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

Duyuru Başlangıç Tarihi : 05.06.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 15.06.2018

ERASMUS+ PROGRAM ÜLKELERİ (KA103) STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Cumhuriyet Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas öğrencisi olmak,
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20; yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmak,
 • CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 28.10.2017 ve 24.02.2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı ya da ÖSYM tarafından geçerli sayılan yabancı dil sınavlarından geçerli bir nota sahip olmak,
 • Tıp ve Diş Hekimliği ihtisas öğrencileri TUS ve DUS Merkezi Sınav Sonuç Belgesi sunmalıdır.
 • Öğrenci, mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

 

SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Genel Not Ortalamasının %50’si ve Yabancı Dil Puanının %50’si alınarak Erasmus+ Genel Başarı Puanı (100 üzerinden) belirlenecektir.
 • Hareketliliğe hak kazanmak için başvuru sahibinin yabancı dil puanı en az 50 olmalıdır. Bu baraj İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği öğrencileri için 70; Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri içinse 60 puandır. Almanca Yabancı Dil Sınavına giren Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri için baraj puanı 70, diğer bölüm öğrencileri için bu baraj 50 puandır.
 • Şehit ve Gazi yakınları (belgelendirdiği takdirde) için +15 puan,
 • Engelli Öğrenciler (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan, (Engelli öğrenciler için ek hibe imkânı vardır.)
 • Daha önce gerçekleştirilen her bir Erasmus+ hareketliliği için -10 puan,
 • Erasmus+ hareketliliğine hak kazanıp belirtilen feragat süreçleri dışında bu hakkından vazgeçenler için -5 puan uygulanacaktır.
 • Gerekli kriterleri sağlayan öğrenciler hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilir.

KONTENJAN: 10

HİBELER:

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

400

 

 

 

 

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 • Erasmus+ Genel Başarı Puanı sıralamasına göre kontenjan dağılımı yapılacaktır. Aynı bölümlerde yığılma olması durumunda yine başarı puanı göz önünde bulundurularak kontenjan farklı bölümlere dağıtılacaktır.
 • Başvurular online olarak http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr adresinden alınacaktır.
 • Islak imzalı/kaşeli transkriptin ve kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) elektronik kopyası online başvuruda sunulmalıdır.
 • Erasmus+ Staj hareketliliğine asıl olarak hak kazanıp feragat bildirim süresinin bitiminden sonra hareketlilikten vazgeçen öğrencilere bir sonraki hareketlilikte -5 puan uygulaması yapılır.
 • Hareketlilik Nisan 2019’a kadar tamamlanmalıdır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

 • Başvurular 28.05.2018 (saat 08.00) ile 12.06.2018 (saat 20.00) tarihleri arasında alınacaktır.
 • Hak kazanıp feragat etmek isteyenler dilekçelerini 22.06.2018 (saat 17.00) tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmelidir.

http://erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr/duyuru-detay?id=1069&q=erasmus+-program-ulkeleri-(ka103)-staj-hareketliligi-duyurusu