Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Başvuru Duyurusu

Duyuru Başlangıç Tarihi : 22.11.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.01.2018

İLAHİYAT ALAN DERGİLERİ EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI (20/01/2018 - SİVAS) BAŞVURULARI BAŞLADI

Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi DİMER, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin organizesinde 20/01/2018 tarihinde (09.00-17.00) Sivas’ta “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı” yapılacaktır. Çalıştaya, ilahiyat alan dergilerinden bilfiil editörlük görevini yürüten birer kişinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Çalıştayda; mevcut durum, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşılacağından bilfiil editörlük görevini yürüten ve işleyişe hâkim olan görevlilerin (dergilerden birer kişi) katılımı beklenmektedir.

Program Taslağı

* Program akışı; editörlerin istek, öneri ve değerlendirmeleri istikametinde geliştirilmektedir.

** Katılımcı editörler, belli bir konuda sunum yapmak üzere öneride bulunabilirler.

- Makale Değerlendirme Süreci: Objektifliğin Sağlanması ve Akademik Çalışmalara Hakemlerin Katkısı (Kör Hakemlik – Açık Hakemlik) - İlahiyat Alan Dergilerinde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi: Uyulması Gerekli İlkeler ve Tecrübe Paylaşımı - İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Referans ve Kaynakça Stilinin Kullanımının Müzakeresi - İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Yazım Dilinin Kullanımının Müzakeresi (Din, Mezhep, Müellif Adı, Kaynaklar ve Kavramların Yazımında) - DERGİPARK Sisteminin Kullanımı: Ayarlar-Ön İnceleme-İntihal Taraması-Hakem Süreci-DOI Alımı-Dizgi-Erken Yayın-Sayı Yayını - TR Dizin ODİS: Online Dergi İzleme Sistemi Sisteminin Kullanımı - İndekslere Dergi İçeriğinin Aktarımı (EBSCO-DOAJ-INDEX COPERNICUS-TR DİZİN-ESCI) - Süreli Yayın ISSN Kaydının Alınması ve Güncel Tutulması - Bilimsel Nitelikte Bir Dergi İçin Uluslararası Kriterler - Uluslararası Normların Işığında İlahiyat Alan Dergilerinde Editörlük - Hakemlik Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi - İlahiyat Alan Dergilerinin Ulusal ve Uluslararası İndekslerce Taranırlığı - Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru Süreci - Ulusal ve Uluslararası İndekslerin Dergi Değerlendirme Kriterleri - İntihal, Çeşitleri ve Yol Açan Etkenler - İntihal Yazılımların Kullanımı Uygulamalı Eğitim (iTheticate-Turnitin) - Dergilerin Creative Commons (CC) ile Lisanslanması - Dergilerin Budapest Open Access Initiative Kaydının Yapılması - Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Pojesi'nin Tanıtımı - Çalıştay Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Müzakeresi

Online Kayıt Formu:http://dimer.cumhuriyet.edu.tr/?page_id=66

Ayrıntılı Bilgi için İletişim:

Abdullah DEMİR Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Proje Koordinatörü 0 539 249 77 18 abdemir@ybu.edu.tr