Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT FAKULTESİ MUAFİYET SINAVI DUYURUSU (08.09.2017)

Duyuru Başlangıç Tarihi : 08.09.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 22.09.2017

İlahiyat Fakültesi  2107-2018 Eğitim Öğretim Yılında Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavı 19.09.2017 Salı Günü Saat 10.00 da   Yapılacaktır.