Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 ULUSLARARASI MEHDİLİK SEMPOZYUMU'na DAVET

Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.02.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 01.10.2017

Fakültemiz 29-30 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Mehdilik Sempozyumu düzenleycektir. Detaylı bilgi için sempozyum web sitesi olan mehdiliksempozyumu.cumhuriyet.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 

 

    KONU BAŞLIKLARI

 

 Mehdilik Düşüncesinin Tarihsel, Felsefi ve Teolojik Arka Planı

Mehdilik düşüncesine temel oluşturan felsefi düşünceler, inanışlar, mitolojiler, sosyolojik ve sosyo-psikolojik arka plan

İslam Kaynaklarında Mehdilik Düşüncesi

Tefsir ve Hadis Literatürü, Kelami tartışmalar, Tasavvufi literatür, İslam ve Mezhepler Tarihi Geleneği

Mehdilik Düşüncesinin Teorik ve Pratik Çağdaş İzdüşümleri

Dini, Siyasi, Sosyolojik, Sosyo-psikolojik ve ekonomik

   ÖNEMLİ TARİHLER

 Özet Göndermek İçin Son Tarih: 10 Nisan 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 20 Nisan 2017

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih: 1 Eylül 2017

Program İlanı: 15 Eylül 2017

Sempozyum Tarihi: 29-30 Eylül 2017