Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Aralık Sayısı Çıktı

Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.12.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 15.06.2017

 

  1. Mâtürîdî-Hanefî Aidiyetin Osmanlı’daki İzdüşümleri _Mehmet KALAYCI
  2. Türkiye’de Siyasal Toplumsallaşma ve Siyasal Katılım Ziyaret Fenomeni Örneği_Şaban ERDİÇ
  3. Bâtınî Ekolleri Anlamada Anahtar Bir Kavram: Ezılle/Gölgeler Nazariyesi_Ali AVCU...
  4. Bir Kaidenin Serencamı: Hâcet Umumi Olsun Hususi Olsun Zaruret Menzilesine Tenzil Olunur_Temel KACIR
  5. Osmanlı Tekke Mutfak Kültürü ve Mecmuâ-i Fevâid_Güldane GÜNDÜZÖZ
  6. Kur’an’da Genel Anlamlı Bir Kelime: Nimet_Davut ŞAHİN
  7. Malezya Kamusal Zekât Uygulaması Üzerine_İsmail YALÇIN
  8. el-Müddessir 11-26. Âyetlerine Sosyal Psikoloji Teorileri Çerçevesinde Bir Bakış_Mevlüt ERTEN
  9. Kur’an’da Erẕeli'l-ʽumur ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme_Sevgi Tütün
  10. Şeyh Hâlid Efendi’nin Divan’ında İnsan-ı Kâmil Düşüncesi_Kadir ÖZKÖSE
  11. Modern Dönem Nesih Tartışmaları ve İbn Kesir’in Neshe Yaklaşımı_Melek Altıntaş YILMAZ
  12. Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Kitâbu’l-İdrâk li-lisâni’l-Etrâk Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi_Yusuf DOĞAN

  Emeği geçen herkese teşekkürler.