Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 C.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTES İ İLİTAM PROGRAMINA 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YENİ KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Duyuru Başlangıç Tarihi : 17.10.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 24.10.2016

C.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTES İ İLİTAM PROGRAMINA 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YENİ KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

KAYIT İŞLEMLERİ

           Kayıt işlemleri şu aşamaları kapsamaktadır. 1. Okul numarasının öğrenilmesi, 2. Öğrenim ücretinin yatırılması, 3-Fakültemize başvurarak Kayıt yapılması.

1-Fakültemiz İlitam Programına kayıt yaptıracak öğrenciler öncelikle  okul numaralarının öğrenmeleri için, Üniversitemizin  ana sayfasından, http://ubs.cumhuriyet.edu.tr  adresini tıklayarak okul numaralarını öğrenebilirler. Okul numaranız ile şimdi Zıraat Bankası ATM’lerinden Öğrenim harçı ücreti yatırabilirsiniz NOT: (17.10.2016) Bu gün itibari ile henüz ÖSYM  Bilgilerinizi fakültemize aktarım yapmamıştır. Bundan dolayı sistem açık değildir. Dolayısıyla sistem açıldığında ücretlerinizi yatırabilirsiniz. En sağlıklısı ücretlerinizi fakültemize geldiğinizde kampüsteki ziraat bank. Atm’sinden yatırabilirsiniz.

2- C.Ü İlahiyat Lisans Tamamlam (İlitam) programına yerleşen öğrenciler bulundukları yerlerdeki Ziraat Bankalarının ATM'lerinden Okul Numaraları ile 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretini yatırabilmek için Zıraat Bnk.ATM'lerinin "Ödemeler", "Üniversite Ödemeleri", " Cumhuriyet Üniversitesi" Harç ödemesi, menüsünden Okul Numaranızı girerek yatırabilirsiniz. ATM'lerden öğrenim ücreti yatırmak için banka hesabınızın bulunması gerekmemektedir.  (Öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır) "Giriş" tuşuna basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz (Ödeyeceğiniz ücret yıllık öğrenim ücretinin yarısıdır, kalan yarısını ikinci yarıyılda ödeyeceksiniz).

3. KAYITLAR Fakültemizde   17-21 Ekim 2016tarihleri arasında yapılacaktır

KAYITDA İSTENEN BELGELER :

1-AÖF ÖN LİSANS DİPLOMASININ VEYA GEÇİÇİ MEZUNİYET BELGESİNİN ONAYLI FOTOKOPSİ (Onayı Resmi bir kurum yapabilir)  (Diploma aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı kabul edilmeyecektir) 2- BİR ADET FOTOĞRAF 3.TRANSKRİPT

-Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler: Kayıt tarihi itibariyle AÖF’den mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak öğrenciler, mezun olduklarını belgelemeleri halinde 2016-2017 bahar dönemine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir
Adaylar, durumlarını belgelemeleri şartıyla 2016-2017 eğitim öğretim bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2016 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.

 Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

-Askerlik İşlemleri Nedeniyle Kayıt Yaptıramayacaklar:

a)     1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler.

b)    İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2015-ÖSYS'ye başvurabilirler.)

c)     Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2015-ÖSYS soncunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

-Öğrenim Ücretinden Muafiyet: "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından" belgelemeleri durumunda öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir.