Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT-DİN KÜLTÜRÜ SEÇMELİ DERS DUYURUSU-17/09/2015

Duyuru Başlangıç Tarihi : 17.09.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 02.09.2015

S E Ç M E L İ  D E R S   D U Y U R U S U

 

Seçmeli ders tercih eden 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerimizin bazı seçmeli derslerinin yeterli sayıda tercih edilmemesinden dolayı iptal edeceklerdir.

            Aşağıda belirtilen açılmayacak olan dersleri seçen öğrencilerimiz ÜBS’den onları iptal ederek diğer derslere yönelmelerini önemle rica ederiz.

                                                                                                                                 Dekanlık

İLAHİYAT 1. ÖĞRETİM

 

                                                           Açılmayacak olan Dersler

3. Sınıf 1. Öğretim                                                              4. sınıf 1. Öğretim

 

İLH3113         Kuran Tarihi                                      İLH4119         Türk Kültüründe Hadis

İLH3129         Günümüz Felsefe Akımları            İLH4137         Çağdaş İslam Düşüncesi

İLH3147         İslam Mantık Tarihi                         İLH4145         Örnek. Mantık İnc.

 

 

 

Tercih edilecek olan dersler:

3. Sınıf 1. Öğretim                                                              4. sınıf 1. Öğretim

 

İLH3119         İslam Hukuk Tarihi                          İLH4117         Konulu Tefsir

İLH3121         Seçme Hadis Metinleri                   İLH4123         Muk. İslam Hukuku

İLH3141         Ruh Sağlığı ve Din                            İLH4139         Din Felsefesi Problemleri

İLH4141         Etik ve Estetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E Ç M E L İ  D E R S   D U Y U R U S U

 

Seçmeli ders tercih eden 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerimizin bazı seçmeli derslerinin yeterli sayıda tercih edilmemesinden dolayı iptal edeceklerdir.

            Aşağıda belirtilen açılmayacak olan dersleri seçen öğrencilerimiz ÜBS’den onları iptal ederek diğer derslere yönelmelerini önemle rica ederiz.

            Dekanlık       

 

İLAHİYAT 2. ÖĞRETİM

 

 

Açılmayacak olan dersler

 

            3. Sınıf 2. Öğretim                                                  4. sınıf 2. Öğretim

                                                          

İLH3121         Seçme Hadis Metinleri                   İLH4119         Türk Kültüründe Hadis

İLH3141         Ruh Sağlığı ve Din                            İLH4145         Örnek. Mantık İnc.

İLH4141         Etik ve Estetik

 

 

Tercih edilecek olan dersler:

 

3. Sınıf 2. Öğretim                                                              4. sınıf 2. Öğretim

İLH3125         Gün.İslam Dün. Dini Ak.                 İLH4123         Muk. İslam Hukuku

İLH3129         Günümüz Felsefe Akımları            İLH4125         Gün. Tasavvuf hareket.

İLH3143         Dini-Felsefi Terim ve Dokt.            İLH4139         Din Felsefesi Problemleri

İLH3153         İslam Kurumları Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E Ç M E L İ  D E R S   D U Y U R U S U

 

Seçmeli ders tercih eden 3. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerimizin bazı seçmeli derslerinin yeterli sayıda tercih edilmemesinden dolayı iptal edeceklerdir.

            Aşağıda belirtilen açılmayacak olan dersleri seçen öğrencilerimiz ÜBS’den onları iptal ederek diğer derslere yönelmelerini önemle rica ederiz.

            Dekanlık        

 

DİN KÜLTÜRÜ  1. ÖĞRETİM

 

Açılmayacak olan dersler

3. sınıf 1. Öğretim                                                     4. sınıf 1. Öğretim

 

İDK3025          İslam Bilim Tarihi                              İDK4015          İslam ve İnsan Hakları

İDK3027          Güzel Kuran Ok.                                İDK4025          Güzel Kuran ok.

İDK3033          İslam Hukuku Tarihi

 

Tercih edilecek olan dersler:

 

3. sınıf 1. Öğretim                                                                4. sınıf 1. Öğretim

 

İDK3029          Kuranda Ana Temalar                      İDK4021          Tezhip

İDK3031          Türk Musik. Makamlar I                  İDK4027          Din Felsefesi Problemleri

 

 

DİN KÜLTÜRÜ  2. ÖĞRETİM

Açılmayacak olan dersler

3. sınıf 2. Öğretim                                                                4. sınıf 2. Öğretim

İDK3025          İslam Bilim Tarihi                              İDK4015          İslam ve İnsan Hakları

                                                                                       İDK4021          Tezhip

            Tercih edilecek olan dersler:

3. sınıf 2. Öğretim                                                                4. sınıf 2. Öğretim

 

İDK3029          Kuranda Ana Temalar                          İDK4017          Kur. Çağdaş Yaklaşımlar

İDK4027          Din Felsefesi Problemleri

İDK4029          Türkiyede Dini Akımlar