Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 yaz okulu dilekçe örneği 2 .

Duyuru Başlangıç Tarihi : 02.06.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 24.06.2015

 

C.Ü. İLAHİYAT  FAKÜLTESİ  DEKANLIĞINA

 

2014-2015 Eğitim – Öğretim yılında Fakültemizde yaz okulu kapsamında açılacak olan aşağıda belirtilen dersleri almak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ….. /…./2015

NOT Ön kayıt dilekçesi faks ile gönderilebilmektedir. (faks: 0346 219 12 18 )

 

 

                                                                                                                             Adı Soyadı

 

ÖĞRENCİNİN ;                                                                                                  İmza

Sınıfı                   :

Numarası            :

Telefonu             :

Bölümü               :

 

S

Üniversitesi

Fakülte

D. Kodu

Alınması Düşünülen Dersler

Kredi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not :

-          Ön kayıttaki yazılı dersler açılmadığı takdirde yerine kesin kayıtta açılan derslerle değişiklik yapılabilir.

-          Öğrenci, farklı üniversiteden ise; dersin müfredat, kredi ve saatini ayrıca yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakültesine verir. Kurul tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili yazı ile fakültemize başvurabilir.

-          Kesin kayıt için alt sınır 30 kişiden oluşur.