Misyon - Vizyon

MİSYON


Dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, bilimsel ve ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların kadim geleneğimizde olduğu gibi barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

VİZYON

Ulusal ve Uluslarası alanda öncü ve tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmak.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
İlahiyat Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218