İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

28.03.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun'un 11.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla değişik 26. Maddesi gereğince açılan Fakültemiz, 31 Ekim 1994 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizde, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfları kaldırılmıştır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, doğrudan 1. sınıfa başlamışlardır. Bu öğrenciler, 1998-99 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenen programa göre öğrenim görmektedirler. Fakültemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü ve İlahiyat Bölümü olmak üzere iki bölüm ve İLİTAM programı bulunmaktadır. İlahiyat bölümümüzde üç akademik bölüm vardır. Bunlar;

 

  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 

Fakültemizin toplam akademik kadrosu 67 olup, 16 Profesör, 8 doçent, 16 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi,  13 Araştırma Görevlisi ve 1 uzmandan oluşmaktadır. 21 adet ise, idari personelimiz vardır. 1998-1999 eğitim-öğretim yılı başından itibaren yeni binasında hizmet vermekte olan Fakültemiz'de 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1565 lisans ve 455 İLİTAM öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemiz 2016 yılına kadar toplam 1633 mezun vermiştir.

 

Fakültemizde 40 bilgisayardan oluşan bir enformatik laboratuvarı (internet kullanımı olan) ve 500 kişilik yeni ek bina konferans salonu ile 150 kişilik eski konferans salonuna sahip olan fakültemizde yaklaşık 35.000 ciltlik bir İHTİSAS KÜTÜPHANESİ oluşturulmuş, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

 

Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarını değerlendirmek ve bu çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla İlahiyat Fakültesi Dergisinin I. sayısı 1996 yılında çıkarılmıştır. Fakülte dergisi, 2. sayısından itibaren uluslararası HAKEMLİ DERGİ olarak yayım hayatını sürdürmektedir. Ayrıca İLAHİYAT FAKÜLTESİ E-DERGİ olarak da internet üzerinden yayın yapmaktadır.

 

İlahiyat Fakültesi mezunları, öğretmen olarak görev alabildikleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlere de atanabilmektedirler. Ayrıca, akademik çalışma yapmak isteyenler İlahiyat Fakültelerinde akademik kadrolara atanabilmektedirler.