Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT FAKÜLTELERİ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI V. KOORDİNASYON TOPLANTISI

29 Haziran 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, İlahiyat fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon toplantısı yapıldı. Ülkemizin farklı şehir ve İlahiyat fakültelerinde görev yapan 50'den fazla öğretim elemanının katıldığı toplantıda alınan kararlar ve sonuç bildirgesi şöyledir: 

 

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

V. KOORDİNASYON TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

(29 Haziran 2018)

 

İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı 29 Haziran 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdulvahabi Gazi Konferans Salonu’nda üç oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantının birinci oturumunda Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi tarafından “Deizm-Ateizm tartışmaları ve Günümüze Yansımaları” başlıklı açılış konferansı verilmiş, akabinde Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya’nın başkanlığında “Felsefe Tarihinin Sorunları ve Çözümleri” başlıklı ikinci oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda ilk olarak Prof. Dr. H. Ömer Özden tarafından “Üniversitelerde Felsefenin Gerekliliği Üzerine” adlı bildiri ve sonrasında sırasıyla; Prof. Dr. Celal Türer tarafından “Felsefe Tarihi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar”, Prof. Dr. Nejdet Durak tarafından “Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Kasım Küçükalp tarafından “Mevcudiyet Metafiziğinin Eleştirisi Bağlamında Felsefe Tarihini Yeniden Düşünmek” ve Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir tarafından “Felsefede Batı Düşüncesine Atıfla İlgili Bir Dönemlendirme Denemesi” başlıklı bildiriler sunulmuştur. Üçüncü ve son oturumda ise, Prof. Dr. Hüsamettin Erdem tarafından “Değerlendirme Konuşması” yapılmış ve nihayetinde bazı akademisyenler dilek ve temennilerini dile getirmişlerdir.

Koordinasyon toplantısında Felsefe Tarihi Ana Bilim dalının mevcut sorunları ve çözümleri tartışılarak şu kararlar alınmıştır:

1.       Felsefe Tarihi Anabilim Dalı derslerinin İlahiyat Fakültesi müfredatının ayrılmaz bir parçası olduğu; Temel İslam Bilimleri Bölümü derslerinin destekleyicisi olan bölümümüz derslerinin etkili bir biçimde işlenmesi gerektiği yinelenmiştir.

2.       İlahiyat fakültelerinin ders programlarında farklı uygulamalar olduğu tespit edilerek, Felsefe Tarihi derslerinin 4 (dört) kredilik ders olarak, gerek İlahiyat Fakültelerinin gerekse İslami İlimler Fakültelerinin müfredatlarında yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

3.       Daha önceki koordinasyon toplantılarında olduğu gibi İlahiyat Fakülteleri Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na yeteri miktarda akademik kadro tahsisi yapılmasının bir ihtiyaç olduğu vurgulanmış, bu hususta kayda değer bir gelişmenin olmadığı da dile getirilmiştir. Bu alanda öğretim üyesi sayısının yeterinden az olduğu dikkate alınarak yetişecek müstakbel akademisyenler için Araştırma Görevliliği kadro tahsisi ihtiyacının Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nın önemli sorunlarından biri olduğu ifade edilmiştir.

4.       İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ders programlarında yer alan felsefe derslerinin, tarihimizin derinliğinden gelen ilmi ve kültürel mirası layıkıyla anlama ve değerlendirmede; sosyal hayatta karşılaşılan güncel “ateizm ve deizm” gibi problemlere çözüm üretmede ve toplumu bilgilendirmede büyük katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

5.       Modernitenin meydan okumaları karşısında felsefesiz bir insanın paradigmalar içinde savrulabileceği, hayati anlamlandırmada bir yol bulamayacağı, bu açıdan kritik/eleştirel düşünce çalışmalarının desteklenmesinin önemi ifade edilmiştir.

6.       Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı’nda mevcut dersler işlenirken öğrencilerin ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin göz önünde bulundurulması; bu minvalde derslerin güncel konular ve dini meselelerle ilişkilendirilmesi gerektiği, öğrencilerin felsefi altyapı eksiklikleri göz önünde bulundurularak derslerde okutulacak eserlerin söz konusu eksiklikleri giderecek türden olması, derse dair faydalanılan kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

7.       Felsefe tarihi öğretiminde düşünce ve tarih ile gelenek ve modern ilişkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği, yeni bakış açılarına ve yeni eserlere ihtiyaç duyulduğu, düşünmenin varoluşsal bir çaba olması hasebiyle dekonstruktif bir okuma yapmak gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda yeni bir düşünce tarihi ve felsefe tarihinin yazılması ihtiyacının ortaya çıktığı dile getirilmiştir. Bu konuda en büyük görevin bizzat bu alanda çalışma yapan akademisyenlere düştüğü belirtilmiştir.

8.       Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları arasındaki iletişimin sürekli ve canlı tutulması, dayanışma ruhunun artırılmasına yönelik olarak bu koordinasyon toplantısı için sosyal medya üzerinde oluşturulan sosyal medya bilgi ağının canlı tutulması ve sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

9.       Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı’nda verilen Lisansüstü eğitimde tez konuları ve seminer çalışmaları konularını içeren ortak bir bilgi ve veri havuzu oluşturulmasının ve bunun paylaşılmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır.

10.    Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için enstitülerin fiziki ve ekonomik imkânlarının geliştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

11.    Koordinasyon toplantılarının prensipte her yıl düzenlenmesine karar verilmiş, bundan sonrakinin katılımcıların kendi ekonomik katkılarıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulması dile getirilmiştir.

12.    Bu koordinasyon toplantısının gerçekleşmesinde emeği geçen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ve aynı Fakülte içinde yer alan Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na teşekkür edilmiştir.

13.    Son olarak, ülkemizin içinde bulunduğu dönemde karşı karşıya kaldığı terör faaliyetleri, ulusal güvenliği tehdit girişimleri karşısında cansiperane, başarıyla mücadele yürüten devlet ricalimizi, kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi gösterdikleri çabalardan dolayı şükranla anıyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüsamettin Erdem             

KTO Karatay Ünv. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Prof. Dr. Celal Türer

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. H. Ömer Özden

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Bayram Dalkılıç

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Kasım Küçükalp

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Osman Elmalı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nejdet Durak

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. İslami İlimler Fak.

Doç. Dr. Ahmet Erhan Şekerci

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Demirtaş

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Muharrem Hafız

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Necati Demir

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Rıza Bakış

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Gürsoy

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uğurlu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Avcı

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Eroğlu

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çuhadar

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Ceyhan Çoştu

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Pay

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakmak

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr.Üyesi Mustafa Kıranatlıoğlu

Niğde Ömer Halis Demir Ünv. İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erdem

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Erincik

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Taşkın

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Tan

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Yıldırım

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kartal

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Ögcem

Kütahya Dumlupınar Ünv İslami İlimler Fakültesi

Öğr. Gör. Latif Bakış

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fak.

Öğr. Gör. Nilüfer Ünaldı

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Bilal Koçak

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Feyza Demir

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Hatice Kırmacı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fak.

Arş. Gör. Merve Koyuncu

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. İzzet Gülaçar

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Mustafa Dikmen

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sema Çevirici

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Yunus Yurdakul

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Zehra Eroğlu

Niğde Ömer Halis Demir Ünv İslami İlimler Fak.

Arş. Gör. Ömer Faruk Karaköse

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi