Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 İLAHİYAT BÖLÜMÜ 3.-4. SINIF SECMELİ DERS TABLOLARI

Duyuru Başlangıç Tarihi : 02.02.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 19.02.2015

İLAHİYAT BÖLÜMÜ 3.-4. SINIF SECMELİ DERS TABLOLARI
                     
C.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF (N.Ö.)  DÖNEMİ SEÇİMLİK DERS CETVELİ  
  BÖLÜMLER Temel İslam Bilimleri Bölümü Fels. ve Din Bil. Bölümü İslam T.ve San.Böl.
    DERSLER 3114 3116 3126 3128 3136 3146 3158 3154
      Gün.Tef.pr.   Gün.Had prb.  Had Arş.Yönt.  Tas. Prob.  Çev. Ve Din Sist. Felsef Os.TarMet.  D.E.Tü.Met.
SIRA F. NO ADI SOYADI Ö.F.Yavuz CE. Ağırman Sami Şahin Yüksel Göz Dur. Tatlloğl Rıza Bakış A.bekir Yüc. Yusuf Yıldır.
1 2011201001 F.Zehra Işık     X X   X X  
2 2011201004 Mustafa Bilgiç     X X   X   X
3 2011201005 Asuman G.Aslan     X X   X   X
4 2011201007 Songül Dumluca   X   X   X   X
5 2011201009 Kevser Şahin     X X   X   X
6 2011201010 İlknur Kaçmaz X     X X     X
7 2011201011 Gülseren Şahin     X X   X   X
8 2011201012 Sariye Çiçek X     X X     X
9 2011201013 Gözde. Dokgöz     X X   X   X
10 2011201014 YaseminTmen     X X X     X
11 2011201015 Tuğçe T. Kara X   X     X X  
12 2011201017 SümeyyeKrakaya X     X X   X  
13 2011201018 M. Ali Özdamar     X X   X X  
14 2011201019 Büşra Şahiner   X   X   X X  
15 2011201021 Ayşe Betül Aykun   X   X X     X
16 2011201023 Şaziye Noyan X X     X   X  
17 2011201024 Dilara Kürücü     X X   X   X
18 2011201025 Merve Çifçi X     X X     X
19 2011201026 Göknur Özişli   X   X   X   X
20 2011201028 Emre Gürses   X   X X   X  
21 2011201029 Aslıhan T.verdi   X X     X X  
22 2011201030 Seher Yıldırım   X   X   X X  
23 2011201031  Selva H. Ateş X X     X   X  
24 2011201032 Ü.gülsüm BARAN     X X   X   X
25 2011201034 Zehra Ceviz X     X X     X
26 2011201035 Eda Nur Kaya   X X     X X  
27 2011201036 Abdullah Soymaz X X     X   X  
28 2011201037 Fatma Göy   X X     X X  
29 2011201041 Mücahid Bayındır X X     X     X
30 2011201042 Burcu Öztürk   X   X   X   X
31 2011201044 Betül Polat X     X X   X  
32 2011201045 Hatice Özsevgiç  X X       X X  
33 2011201046 Esma Özden X X     X   X  
34 2011201047 Kübra Aktaş X     X   X   X
35 2011201049 Muhmmd Çtnkya X   X   X   X  
36 2011201050 Sibel Dıvrak X     X X     X
37 2011201051 Emrullah Özyurt X X     X   X  
38 2011201052 Ü.gülsüm Möngü     X X X     X
39 2011201054 Mehmet Güneş   X X     X   X
40 2011201055 Merve Cihan X X     X   X  
41 2011201056 Elif Aydın   X X     X   X
42 2011201057 Ayşegül Akdeniz X X     X   X  
43 2011201058 Elif Özlü   X X     X   X
44 2011201059 Merve Haşimoğlu X     X X   X  
45 2011201060 Ayfer Eken X     X X     X
46 2011201061 İbrahim Akbolat X X     X     X
47 2011201062 Rabia Karataş   X X     X   X
48 2011201063 Hülya Işık     X X X   X  
49 2011201064 Merve Özdemir   X X     X   X
50 2011201065 Ahmet Adanur     X X   X X  
51 2011201066 Elif Karademir X     X X     X
52 2011201067 Mustafa Pınarbaş X X     X     X
53 2011201068 Murat Arslan X   X   X   X  
54 2011201069 Esra Arslan     X X X     X
55 2011201070 Ü.Gülsüm Köksal X     X X     X
56 2011201071 Abdullah Yavuz X X     X     X
57 2011201072 Esra Toprak   X   X   X X  
58 2011201073 M. Büşra Eyce     X X X     X
59 2011201074 Ümmühan Şahin X     X X     X
60 2011201075 Kübra Toprak X     X X   X  
61 2011201078 Yasemin Aytekin   X   X   X X  
62 2011201079 Aslıhan Aksu X X     X   X  
63 2011201080 Yusuf  Ulaşkın   X X     X X  
64 2011201081 Hilal Bedel X     X X   X  
65 2011201082 Dilek Aşcı X     X X     X
66 2011201085 Fatma Gül Temur   X X     X   X
67 2011201086 H.Hüseyin Döller X X     X   X  
68 2011201088 Zübeyir Özgür     X X   X X  
69 2011201091 K. Kasaboğlu X     X X     X
70 2011201092 Ayşe Tuncer X     X X   X  
71 2011201094 Nazmiye Özbek X     X X     X
72 2011201095 Ahmet C. Yücel X     X X   X  
73 2011201096 Gamze Çelik X     X X     X
74 2011201098 Sümeyra Ekici X     X X     X
75 2011201099 Aişe M.Toprak X     X X   X  
76 2011201101 Nazlı Günözü     X X   X   X
77 2011201114 Ahmet KILIÇ X   X   X   X  
78 2011201115 Rabia Yılmaz X X     X   X  
79 2011201121 Mehmet A.Buhur     X X   X X  
80 2011201129 Ramazan Yavuz X     X   X X  
81 2011201130 Semra Gerçek X X     X     X
82 2012201118  Derya SERTTPE X     X X     X
83 2012201119 Duygu YİĞİT X     X X     X
84 2012201125 Miyase TUNÇ   X X     X X  
85 2012201126 Nazire OLGUN   X X     X X  
86 2012201127 Ayşe CAMCI     X X   X   X
87 2013201104 Ayşegül İnan X     X X   X  
88 2013201105 Elif Engin X X     X   X  
89 2013201108 Ferrah Karakılıç X X     X   X  
90 2013201109 Gamze Kaya X X     X     X
91 2013201110 Hacer Türlü X   X   X   X  
92 2013201111 Hatice Elmas X X     X     X
93 2013201113 Sümeyra Akata X X     X     X
94 2010201055 Fatih Yıldız X     X   X X  
95 2010201127 Sonnur Öniz   X            
96 2010201128 Şirin Cevizli   X            
97                    
98                    
99                    
100                    
101                    
102                    
103                    
                     
                     
                     
                     
NOT: Seçmeli dersler bu tablolara göre ders kayıt formuna yazılması gerekir. Bu derslerin dışına çıkılmaması önemle duyurulur.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
C.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF (İ.Ö.)  DÖNEMİ SEÇİMLİK DERS CETVELİ  
  BÖLÜMLER   Temel İslam Bilimleri Bölümü       Fels. ve Din Bil. Bölümü   İslam T.ve San.Böl.  
    DERSLER 3114 3122 3128 3130 3136 3146 3154 3158
      Gün.Tef.pr.  İsl.İns.Ha Tas. Prob.  K.Mz.T.Met Çev. Ve Din Sist. Felsef D.E.Tü.Met. Os.TarMet. 
SIRA F. NO ADI SOYADI Ö.F.Yavuz M.BOZKUŞ Yüksel Göz Ali Avcu Dur. Tatlloğl Rıza Bakış Alim Yıldız Mus.Kılıc
1 2010202070 Abdullah Çavuş     X X   X   X
2 2011202076 Fatih Doğan X X       X X  
3 2011201097 Birsel Balcı X X       X   X
4 2011202002 Beyza Varışlı     X X   X X  
5 2011202003 Sümeyye Çıtlık     X X X   X  
6 2011202004 Döndü Tokgöz     X X   X   X
7 2011202005 Semanur yavuz X   X   X     X
8 2011202006 Nazmiye Fırat     X X X   X  
9 2011202007 Fatma Aydın   X X   X     X
10 2011202008 Fatma Kurt X   X   X   X  
11 2011202009 Esma Soylu X   X   X     X
12 2011202010 Müberra Kaya X   X     X X  
13 2011202011 Suzan Özdemir X     X X   X  
14 2011202012 Züleyha Erkoç X     X X   X  
15 2011202013 Çetin Bayrak X     X X   X  
16 2011202014 Hamza Yüksel X     X X     X
17 2011202015 Hamdi Dikme X     X X   X  
18 2011202016 Huriye Kocagöz X     X X   X  
19 2011202017 Tuğba Kayadibi     X X   X X  
20 2011202018 Sümey.Sarıkaya     x x   x x  
21 2011202019 Uğur Almaz x     x x   x  
22 2011202020 Enes Demir X     X X   X  
23 2011202021 Ummahan Savaş X X     X   X  
24 2011202023 Emine Eğeren X     X X   X  
25 2011202024 Ferhat Gümüş   X   X   X   X
26 2011202026 Nimet Genç X     X X   X  
27 2011202027 Sevgi Şimşek X     X X   X  
28 2011202028 Ülker Çam X X     X   X  
29 2011202029 Osman Titiz X X     X     X
30 2011202032 Elif Soysal X     X X   X  
31 2011202033 Fatih Biçer     X X   X   X
32 2011202034 Betül Nur Ünal   X   X   X   X
33 2011202035 Şeyma Akyol X     X X   X  
34 2011202036 SümeyyeK.oğlu     X X   X X  
35 2011202037 Abdullah B. X X       X X  
36 2011202038 Enes Türken   X X     X   X
37 2011202039 Müride Özkan X     X X   X  
38 2011202040 Muhammed D. X     X X   X  
39 2011202041 Ü.gülsüm Arslan     X X X   X  
40 2011202042 Zeynep Tuna X     X X   X  
41 2011202043 Ahmet Y. Yener  X     X   X X  
42 2011202044 Emre Çankaya X     X X     X
43 2011202045 Merve Nalbant     X X X   X  
44 2011202047 İpek Canbaz X     X X   X  
45 2011202048 Fatma Aydemir   X   X X   X  
46 2011202049 Esra Bolat X X     X   X  
47 2011202050 Ramazan Öz X X     X   X  
48 2011202051 Özcan Maraş X   X   X   X  
49 2011202052 Hatice Akdeniz     X X X   X  
50 2011202053 Mahmut Tatar X   X     X   X
51 2011202054 Mehmet Taşçı X     X X   X  
52 2011202055 Ayşe Uçarmak     X X   X   X
53 2011202056 Ahmet T. Erbilen                
54 2011202057 Rüveyda Öztürk     X X X   X  
55 2011202058 MuhammetTdmir X   X   X   X  
56 2011202060 Mustafa Öztürk X   X   X   X  
57 2011202061 Kübra Taşdemir     X X   X X  
58 2011202062 Sümeyye Koçalı   X   X   X   X
59 2011202063 Sefa Dalkıran     X X X     X
60 2011202065 Zehra Kozgül X     X X   X  
61 2011202066 Nurgül Şimşek   X X     X   X
62 2011202067 Mustafa Güldür   X X     X   X
63 2011202068 Ahmet Yılmaz X   X   X   X  
64 2011202069 Betül Kartlar X     X X   X  
65 2011202071 Hanife Yılmaz   X X     X   X
66 2011202072 Mehmet Okur X   X   X   X  
67 2011202075 Gökhan Öztürk X X       X   X
68 2011202077 Işıl Midivanlı  X     X X   X  
69 2011202078 Sümeyye M.   X X     X X  
70 2011202079 Esma Arslan X X     X   X  
71 2011202080 Zeynep Sakin     X X   X X  
72 2011202082 Şeyda Çavdar X X     X   X  
73 2011202083 Hilal Karakum X X     X   X  
74 2011202085 Ebru Çilingir   X   X   X   X
75 2011202086 Melek Semiz   X X     X   X
76 2011202088 Fatih Onay X   X   X   X  
77 2011202089 Zehra Satan      X X   X   X
78 2011202091 Fatma Semerci X X     X   X  
79 2011202092 Şeyda Ortaç   X   X   X   X
80 2011202103 Gani Yıldırım   X   X X     X
81 2011202105 Nadir Bulut   X   X   X X  
82 2011202106 Sümeyra Urhan     X X X     X
83 2011202107 Büşra Kara     X X   X   X
84 2011202108 Esra Dilek X     X X   X  
85 2012202116 Mustafa Kayacık X     X X     X
86 2011202110 Adem Şeker     X X X   X  
87 2011202115 Fatma Oğuz   X       X    
88 2011202118 Saim Erdoğan X   X   X   X  
89 2011202122 Zehra Aydoğan X     X X   X  
90 2012202087 sümeyye Yönel   X X     X   X
91 2012202115 İbrahim Aydın X   X     X X  
92 2013202105 Betül Pakoğlu  X     X   X   X
93 2013202108 Naciye Serbest X   X     X   X
94 2013202109 Necati Akkuş X X       X   X
95 2013202110 Regaip Yayın     X X X     X
96 2013202118 Fatma Gökçe  X     X X   X  
97 2010202049 Ebru Baykara X       X      
98                    
                     
                     
NOT: Seçmeli dersler bu tablolara göre ders kayıt formuna yazılması gerekir. Bu derslerin dışına çıkılmaması önemle duyurulur.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
İLAHİYAT BÖLÜMÜ 4. SINIF (İ.Ö.) SEÇİMLİK DERS CETVELİ            
DERSLER     4024 4026 4018          
      Gün.Kel.Pr. Gü.Ta.Ak. Di.Fel.          
1 F. NO ADI SOYADI Ab.Dem. Yük.Göz. Ab. Pak.          
2 2010 201112 Gizem M. Yılmaz X X X          
3 2011 201039 Tuğba Çağlar X X X          
4 2011 201089 Merve Karaca X X X          
5 2011 201093 Ömer Faruk Motcu X X X          
6 2011201119 Yurdanur Erdoğan X X X          
7 2011201124 Ayşe Nr AYDENK X X X          
8 2011201104 Musa YILMAZ X X X          
9 2012201108 Havzullah Kara X X X          
10 2012201105 Mücella Karaman X X X          
11 2012201106 Sevde Çınar X X X          
12 2012201110 Nuri Tapan X X X          
13 2010201028 Müberra Sayın  X X X          
14 2012201107 Rukiye TURGUT X X X          
15 2012201112 Kübra KÖK X X X          
16 2010201037 İbrahim Mayda X X X          
17 20103201016 Macit Polat X X X          
18 2010201055 Fatih Yıldız X X X          
19 2010201127 Sonnur Öniz X X X          
20 2010201128 Şirin Cevizli X X X          
21                    
22                    
                     
                     
NOT: Seçmeli dersler bu tablolara göre ders kayıt formuna yazılması gerekir. Bu derslerin dışına çıkılmaması önemle duyurulur.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
İLAHİYAT BÖLÜMÜ 4. SINIF (İ.Ö.) SEÇİMLİK DERS CETVELİ            
         
  BÖLÜMLER                  
DERSLER     4016 4034 4040          
      Çağ. İs. D. İs.İn.H. Tar. Fels          
1 F. NO ADI SOYADI A. Av. Met. Boz A. Yücel          
2 2011202113 Hatice SÖZKESEN X X X          
3 2011202115 Fatma OĞUZ X X X          
4 2011202116 Kenan DURU  X X X          
5 2011202117 Nuri Can AKBABA X X X          
6 2012202104 Kamil Agbant X X X          
7 2012202105 Ebru KAPKIN  X X X          
8 2012202106 Bilal Bayrak X X X          
9 2012202107 A.Haslet Bozkurt X X X          
10 2012202110 Nagehan Karagöz X X X          
11 2012202113 Rabia Bahçeci  X X X          
12 2012202025 Sümeyye AKIN X X            
13 2010202060 Şakire Ünver X X X          
14 2010202054 Ömer Ünver X X X          
15 2011202081 Emine Kıroğlu  X X X          
16 2011202114 Hacer Keskin X X X          
17 2011202098 Büşra Yıldırım X X X          
18 2010202080 Beytullah Balandı X X X          
19 2010202064 Fatih Yavuz X X X          
20 2011202059 H.Kübra AKBENİZ X X X          
21 2010202036 Ali AKYAZI X X X          
22 2010202104 İshak Doğan X X            
23                    
24                    
                     
                     
                     
NOT: Seçmeli dersler bu tablolara göre ders kayıt formuna yazılması gerekir. Bu derslerin dışına çıkılmaması önemle duyurulur.

Buradan dosyayı excel olarak indirebilirsiniz.