Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Ders Kayıtları Hakkında

Duyuru Başlangıç Tarihi : 31.01.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 12.02.2017

Öğrenciler 30 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında alacağı dersleri elektronik ortamda seçeceklerdir.
Öğrenciler 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında seçmiş oldukları dersleri Danışmanlarına onaylatacaklardır.
- Haftalık derslerin toplamı 36 saati geçmemek üzere öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alıp başarısız olunan dersler varsa öncelikle onları, daha sonra bulunduğu yarıyıldaki dersleri seçebileceklerdir.

- İkinci eğitim öğrencileri ile normal eğitim süresini aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı paylarının ikinci taksitini ders kaydından önce yatıracaklardır.

Bilgi için bkz. http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_kayityenileme_jsp_2016.html