Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

Duyuru Başlangıç Tarihi : 07.01.2011 - Duyuru Bitiş Tarihi : 08.01.2011


DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 01.12.2010 tarih ve
B.31.0.ÜAK.01.8036 sayılı yazısı gereği, İlahiyat Temel alanı Din
Eğitimi alanında doçent adayı Dr. İsmail Sağlam'ın doçentlik sözlü
sınavı üniversitemiz İlahiyat Fakültesi seminer salonunda 07.01.2011
tarihinde saat:09,00 'da yapılacaktır.