Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 Yaz okulunda açılması düşünülen dersler

Duyuru Başlangıç Tarihi : 15.05.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 20.06.2015

T.C.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU

           Toplantı Sayısı

           Toplantı Tarihi

               Karar Sayısı

                     22

               15.05.2015

                         6

Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Sabri ERTURHAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar No 6: 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Fakültemiz İlahiyat, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İLİTAM  (İlahiyat Lisans Tamamlama) Bölümleri için açılması düşünülen dersler ve bu dersleri verecek olan Öğretim Elemanlarının aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmasına, kararın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesine, Rektörlük Makamına arzına;

                                               İLAHİYAT BÖLÜMÜ

Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLH1109

Siyer

2

Prof. Dr. Ali AKSU

İLH2113

İslam Tarihi II

2

Prof. Dr. Ali AKSU

İLH1106

İslam Tarihi I

4

Prof. Dr. Ali AKSU

İLH1111

Tefsir Tarihi ve Usulü

4

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İLH2111

Tefsir II

4

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İLH1112

Tefsir I

4

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İLH3109

Tasavvuf I

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İLH3112

Tasavvuf II

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İLH2109

İslam Hukukuna Giriş

2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH3103

İslam Hukuku I

4

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH2112

İslam Hukuk Usulü

3

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH3104

İslam Hukuku II

4

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLH4107

Sistematik Kelam I

4

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLH4104

Sistematik Kelam II

2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLH4111

İslam Mezhepleri Tarihi II

2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ/Doç. Dr. Ali AVCU

İLH3106

İslam Mezhepleri Tarihi I

2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ/Doç. Dr. Ali AVCU

 

                   İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

 

Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İDK1005

Hz. Muhammed’in Hayatı

3

Prof. Dr. Ali AKSU

İDK1006

İslam Tarihi I

2

Prof. Dr. Ali AKSU

İDK2009

Tefsir Tar. Ve Metodol.

2

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İDK2009

Tefsir Tar. Ve Metodol.

2

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İDK2010

Tefsir

2

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İDK4033

Tasavvufa Giriş

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İDK4010

Tasavvuf

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İDK1003

Arapça I

4

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İDK2001

Arapça III

2

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İDK1004

Arapça II

4

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İDK2002

Arapça IV

2

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İDK3009

İslam Hukuku Met.

2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İDK3001

Kelam

2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İDK3010

İslam Hukuku

2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İDK4003

Mezhepler Tarihi

2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ/Doç. Dr. Ali AVCU

 

 

                                                    İLİTAM PROGRAMI

 

Kodu

Dersin Adı

K

Öğretim Elemanı

İLTM4011

İslam Tarihi II

2

Prof. Dr. Ali AKSU

İLTM3012

İslam Tarihi I

4

Prof. Dr. Ali AKSU

İLTM4003

Tefsir Metinleri I

4

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İLTM4006

Tefsir Metinleri II

4

Prof. Dr. Hasan KESKİN/Prof. Dr. Ö. Faruk YAVUZ

İLTM4019

Tasavvuf I

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İLTM4010

Tasavvuf II

2

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

İLTM3003

Arapça I

4

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İLTM3004

Arapça II

4

Prof. Dr. M. Ali ŞİMŞEK/Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYAPINAR

İLTM3005

Fıkıh Usulü

2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLTM4005

İslam Hukuku II

2

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLTM3006

İslam Hukuku I

4

Prof. Dr. Hakkı AYDIN/Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR

İLTM3007

Sistematik Kelam I

2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLTM3016

Sistematik Kelam II

2

Prof. Dr. Mehmet BAKTIR

İLTM3014

Türkiye’de Alevilik-Bektaş.

2

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ/Doç. Dr. Ali AVCU