Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 yaz okulu dilekçe örneği 1.

Duyuru Başlangıç Tarihi : 02.06.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 30.06.2015

 

 

 

C.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

                Fakülteniz,  ..………. sınıf, …………….………… numaralı öğrencisiyim. Yaz okulunda fakültemizde açılmayan aşağıdaki dersleri,  ………………………. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde almak istiyorum. Dersler ve içerikleri ekte sunulmuş olup gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ….. /……/ 2015

 

                                                                                                                      Adı Soyadı

                                                  İmza

 

            Adres                          :

 

 

            D. Kodu               :              Dersin Adı                                                         :                              D. Kredisi:

1-      İLH / DKAB ……...             …………………………………………………………                                     ……………..

2-      İLH / DKAB ………              …………………………………………………………                                     ……………..

3-      İLH / DKAB ………              …………………………………………………………                                     ……………..

4-      İLH / DKAB ……..           ..……………………………………………………                         …………….

 

 

 

 

 

Not :

 - Bu dilekçeye ilgili fakültenin ders içerikleri eklenir.

- Fakültemizde yaz okulunda açılmayan derslerden dolayı bu dilekçe dekanlığa verilip resmi yazı (müsaade) alınıp ilgili fakülteye sunulur.